top of page

Монголын хүний нөөцийн судалгааны үндэсний хүрээлэнтэй хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.


Diwo систем нь Монголын хүний нөөцийн судалгааны үндэсний хүрээлэнтэй хамтран ажиллах санамж бичгийг байгууллаа. Санамж бичгийн хүрээнд жижиг, дунд байгууллагуудад тулгамддаг хүний нөөцийн асуудлуудыг хамтран шийдэх, жижиг дунд байгууллагуудад зориулсан хүний нөөцийн стандарт тайланг хамтран боловсруулахаар боллоо.

Comentários


bottom of page