top of page

Сар бүр НӨАТ-ын тайлан бэлтгэхийн тулд нягтлан бодогчид банкны хуулга дээрх гүйлгээ болон ибаримтын нэхэмжлэхийг тулган, нэг бүрчлэн төлбөр төлөлтийг хийдэг бөгөөд энэ үйлдлийг автоматжуулах робот туслах юм.

Гүйцэтгэх үүрэг:

  • Эксел файл дээр тэмдэглэгээ хийгдсэн мөрүүдээр уншиж, сайт дээр төлбөр төлөлт хийх

  • ибаримт сайт дээр огноо сонгох талбар идэвхтэй эсэхээс хамаарч ажиллах бөгөөд төлөлт хийх дүнг оруулна.

robot_02.png
Gradient Background

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Та доорх мэдээллийг бөглөснөөр бид тантай эргэн холбогдох болно.

Баярлалаа.

bottom of page