top of page

Сар бүр НӨАТ-ын тайлан гаргахын тулд нягтлан бодогчид банкны хуулгаар орж ирсэн гүйлгээ болон ибаримтын нэхэмжлэхийг тулган, нэг бүрчлэн төлбөр төлөлт хийдэг бөгөөд энэ үйлдлийг автоматжуулах робот туслах юм.
  

Гүйцэтгэх үүрэг:

  • Ибаримт руу нэвтрэн, нэхэмжлэхийн жагсаалт дэлгэц рүү орж огноо болон сарыг сонгон татаж авах үйлдлийг хийх

  • Татагдсан бүх эксел файлыг нэгтгэж, үлдэгдэл дүн 100-аас их нэхэмжлэхүүдийг шүүж авах

  • Авлагын үлдэгдлийг санхүүгийн системээс татах

  • Нэхэмжлэх болон санхүүгийн авлагыг тулгаж, тулгасан файлыг имэйлээр илгээх

Gradient Background

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Та доорх мэдээллийг бөглөснөөр бид тантай эргэн холбогдох болно.

Баярлалаа.

bottom of page