top of page
digitalworks web header

Хүний нөөц цалингийн систем

Хүний цөөцийн бүртгэлээ хялбар хийгээд, цалингаа хууль, журмын дагуу хэдхэн хормын дотор бодоорой.
Diwo assistant screenshot
background09.jpg

Бахархал бүтээнэ.

Бид хийсэн зүйлээрээ бахархахын тулд дэвшилтэт технологийг ашиглаж хэрэглэхэд хялбар систем бүтээхийг зорьдог. 

харилцагч нарын лого

Тоон мэдээлэл

+250

ХАРИЛЦАГЧ

+60

ТӨСЛҮҮД

+25,000

ХЭРЭГЛЭГЧ

+40

АЖИЛТАН

- Жижиг дунд байгууллагад зориулсан клауд хүний нөөцийн систем - Diwo
- Дундаас дээш байгууллагад зориулсан цогц GreenERP систем
- ББСБ-д зориулсан core систем - Litebanker
- Бизнес процесс автоматжуулалтын робот туслах 

digitalworks customer reference
Харилцагчдын сэтгэгдэл
ancor

GreenHRM Хүний нөөцийн системийг нэвтрүүлсэнээр манай АПУ Групп компанийн хэмжээнд дата мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдэх, оновчтой шийдвэр гаргалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээ тайланг яг цагт нь бэлтгэх боломж бүрдсэн.Мөн хүний нөөцийн ажилтан болон нягтлан бодогч нарын механик буюу цаасаар хийгдэх ажиллагаа багасч, илүү шийдвэр гаргалтад оролцох болсон.

Жишээ дурдвал: - Ажилчид өөрсдийн боломжит төхөөрөмжөөс хүссэн мэдээллээ харах, хүсэлт илгээх, цаг тухайд асуудлаа шийдүүлснээр сэтгэл ханамжийн түвшин дээшиллээ. - Нягтлан бодогч нарын хувьд санхүү, хүний нөөц, татварын програмыг холбосноор ажлын үр бүтээмж дээшилсэн. Та бүхэндээ баярлалаа. Амжилт хүсье.

Н.Нямсүрэн

АПУ ХК-ийн Цалингийн хэлтсийн дарга

bottom of page