top of page
axis_analytics.jpg

Харуул робот туслах

Шөнийн цагаар оффис болон обьектод хөдөлгөөн илэрсэн үед цахим системүүдээс тухайн үеийн мэдээллийг цуглуулж хариуцсан албан тушаалтан руу security notification илгээдэг робот ажилтан юм. Хэрэв нэвтрэх зөвшөөрөлгүй гадны хүн нэвтэрсэн тохиолдолд хамгаалалтын алба руу дуудлага өгөх боломжтой.

Хэрхэн ажилладаг вэ?

Хөдөлгөөн мэдрэх

Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй камерын тусламжтайгаар оффис болон обьектод байх хөдөлгөөн илэрсэн үед харуул роботод мэдэгдэнэ.

product_image_loitering_guard_2.png.jpg
Picture3.png

Системүүдээс мэдээлэл хянах

Камерын систем, нэвтрэх систем, ERP систем болон лог менежментийн системүүдтэй холбогдон нэвтэрсэн хүн хэн болох мөн хэзээ нэвтэрснийг тогтооно.

Мэдэгдэл илгээх

Хариуцсан албан тушаалтан руу нэвтэрсэн хүний талаар мэдээллийг бичлэг үзэх линкний хамт илгээнэ. Хэрэв нэвтрэх эрхгүй хүн нэвтэрсэн тохиолдолд хамгаалалтын алба руу дуудлага өгнө. 

Picture2.png
Gradient Background

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Та доорх мэдээллийг бөглөснөөр бид тантай эргэн холбогдох болно.

Баярлалаа.

bottom of page