top of page

Таны амжилтын хурдасгуур

Services

Таны бизнесийг дараагийн түвшинд

ББСБ-ын өдөр тутмын үйл ажиллагааг +90% автоматжуулсан бөгөөд үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах боломжийг олгохоос гадна байгууллагын удирдлагыг түргэн шуурхай мэдээллээр хангах цөм систем юм.

Gradient Background

Системийн давуу тал

Өдөр тутмын үйл ажиллагааг corporate gateway болон AI ашиглан автоматжуулсан бөгөөд бусад системтэй  интеграци хийх боломжтой.

Системийн шинэчлэлтийг автомат тестээр шалгадаг тул алдаа гардаггүй.

Шинэчлэгдсэн хууль тогтоомж болон харилцагчийн хүсэлтийн дагуу цаг алдалгүй, зөв шийдлийг гаргаж, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх боломжийг олгоно.

Модулиуд

Харилцагчийн хүсэлт

Харилцагчийн хүсэлтийг системд бүртгэх ХУР системтэй холбогдсон модуль

Гэрээ

Гэрээний загварыг оруулснаар хүний оролцоогүйгээр эрсдэлгүйгээр гэрээ байгуулах боломж бүрдэнэ.

Зээл

Зээл олголт, эргэн төлөлт, хаах процессийг автоматжуулж түүнтэй холбоотой бүртгэл, тооцооллыг үнэн зөв тайлагнана.

Авлага

Авлагын бүртгэл, сан байгуулах, буцаах болон зээл хаах гүйлгээ, зээлийн авлага хаах үйлдлийг систем автоматаар хийдэг.

Итгэлцэл

Итгэлцлийн дансны бүртгэл хөтлөлт, хүү хуримтлалыг автоматаар тооцоолдог.

Нэмэлт модуль

Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зориулсан нэмэлт модулиуд нь холбогдох байгууллагууд мэдээллийг илгээх боломжтой.

Тайлан

ББСБ-ын  стандарт тайланг хүссэн хугацаагаар харах боломжтой бөгөөд өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт хөгжүүлэлт хийлгэх боломжтой.

Санхүү

Ерөнхий дэвтэр, Гүйлгээ баланс гэх мэт бүртгэлийн мэдээллийг НББОУС-н дагуу хөтөлдөг бөгөөд санхүүгийн системтэй интеграци хийх боломжтой.

Тохиргоо

Хэрэглэгчийн эрхийн түвшинд тохируулах болон системийн ерөнхий тохиргоог тохируулах боломжтой.

Gradient Background

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Та доорх мэдээллийг бөглөснөөр бид тантай эргэн холбогдох болно.

Баярлалаа.

bottom of page